Miroslav Kek

Absolvent fakulty elektrotechniky univerzity v Záhřebu. Jeho cílem bylo pracovat na telekomunikačních projektech.  V oboru optických vláken a prvků optických sítí působí od roku 1994.

Jeho hlavní působení v INTELDAT je obchod a rozvoj obchodních příležitostí, tedy adaptace produktového portfolia na poptávky zákazníků.  Řeší vztahy s dodavateli a partnery z celého světa, a to primárně s jedním cílem – navrhnout a dodat zákazníkovi to správné řešení jeho zadání. 

Miroslav má hluboké znalosti trendů, trhů, produktů a směrů technického vývoje ve vláknové optice a umí s těmito znalostmi dokonale pracovat, ve všech potenciálních aplikacích.  Mezi komplexní projekty optických vláken, které Miroslav dovedl k úspěšné implementaci, patří:

  • Založení a dlouhodobé vedení firmy zaměřené na výrobu a vývoj produktů vláknové optiky  
  • Návrh lokálních sítí a aplikací datových center pro společnosti Procter & Gamble, Xerox, Univerzita Karlova v Praze a Rádio Svobodná Europa / Radio Liberty
    Návrh a implementace WDM a telekomunikační infrastruktury pro Českou akademickou síť CESNET, T-Mobile, Cetin a Vodafone.
  • Podílel se na návrzích a implementacích optických sítí pro státní instituce, banky, akademickou sféru a průmyslové podniky 
  • Dlouhodobá spolupráce se společnostmi 3M, HP, Transmode, Infinera, Siemens, IBM, Omnitron, Ekinops a mnoha dalšími.

Kateřina Hodinková 

Kateřina vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze, kde získala základy jak účetnictví, tak problematiky lidských zdrojů, a hlavně obchodu a ekonomiky. Díky studiu a profesionálním zkušenostem ze dvou dalších společnostech, činných v oblasti telekomunikačních technologií, byla perfektně vybavena pro to, aby se stala de facto ideální výkonnou ředitelkou pro INTELDAT.

Kateřina na své pozici řeší úkoly spojené s operativním fungováním celé společnosti. Zná procesy a nastavuje je. Vede pohovory, školí a kontroluje. Nejen vede, ale také naslouchá. Zná výrobní procesy a sleduje a dohlíží, aby všechny výrobky a služby byly realizovány bez vad a efektivně, a aby byly dodávány včas a v nejvyšší kvalitě.

Vlasta  Krahulcová

Jako absolventka fakulty architektury ČVUT v Praze, má Vlasta za sebou pestrou profesní kariéru, která vždy zahrnovala jak design, tak i technologie.

Nejvýznamnější profesionální zkušenosti získala ve správě nemovitostí, kancelářských a obchodních, které byly v době, kdy v nich působila, na špičce a udávaly trendy, a to i díky jejímu vedení a soustředění na zdokonalování v každém detailu.

Její nejzajímavější pracovní zkušenosti poslední doby jsou spjaty s vedením projektů, jako bylo vybavení speciálního počítačového výcvikového centra nebo projekt certifikace ISO 9001 a 14001.

Ve společnosti INTELDAT je Vlasta v pozici Board Director. Zabývá se strategickými úkoly, plány a projekty společnosti, jejíž cílem je zavádění nejefektivnějších výrobních procesů a výroba těch nejmodernějších a nejkvalitnějších prvků komunikační infrastruktury a zvyšující se dodávky komplexních optických systémů.